Daikin Altherma hibrids

EHYHBX08AV32, EHYKOMB33A2/3, EVLQ08CV3.

Kāpēc izvēlēties Daikin ALTHERMA hibrīda siltumsūkni?

daikin_altherma_heat_pump_01_009

Jūsu klients vēlas:
– energoefektīvākas sistēmas
– izmaksu ziņā efektīvākas sistēmas

Jūsu risinājums: izvēlieties Daikin Altherma hibrīda siltumsūkni

–  gāzes kondensācijas tehnoloģiju un gaiss-ūdens siltumsūkņu kombinācija
–  nodrošina pat par 35 % efektīvāku apsildi
–  optimizē visefektīvākos gāzes kondensācijas apkures katlus

Jūsu klienta ieguvumi:

–  zemas apsildes un mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas ekspluatācijas izmaksas
–  zemas ieguldījumu izmaksas
–  ideāls risinājums renovējamiem objektiem

Jūsu ieguvumi:
–  moduļu tipa konstrukcija
– vienkārša un ātra uzstādīšana

Kāda ir kondensācijas apkures katlu tehnoloģija?

Kondensācijas apkures katlu tehnoloģija pārvērš izmantoto kurināmo izmantojamā siltumā praktiski
bez zudumiem. Šī metode ir saudzīga gan videi, gan jūsu maciņam, jo zems enerģijas patēriņš nozīmē
zemas apsildes izmaksas, mazāku energoresursu izmantošanu un samazinātas CO2 emisijas.
Šajā procesā dūmgāzes tiek atdzesētas līdz tādai pakāpei, ka tajās esošais tvaiks kondensējas.
Šajā procesā atbrīvotā enerģija tiek izmantota apsildei.

Kas ir gaiss-ūdens siltumsūknis?

Daikin Altherma siltumsūknis ir ilgtspējīgs enerģijas avots, kas iegūst siltumu no āra gaisa.
Slēgtā aukstumaģenta kontūrā, izmantojot iztvaicēšanu, kondensāciju, kompresiju un izplešanos,
tiek radīts termodinamiskais cikls. Tādējādi siltums no zemākas temperatūras līmeņa tiek „pārsūknēts”
uz augstākas temperatūras līmeni.
Izmantojot siltummaini, iegūtais siltums tiek pārvadīts uz jūsu mājokļa karstā ūdens apgādes sistēmu.

Daikin Altherma 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Telpu apsilde

Enerģijas tarifi un efektivitāte

Atkarībā no āra gaisa temperatūras, enerģijas tariem un nepieciešamās siltumslodzes,
Daikin Altherma hibrīda siltumsūknis intelektuāli izvēlas starp siltumsūkņa un gāzes apkures katla
darbību vai, iespējams, abu šo apsildes veidu vienlaicīgu izmantošanu, vienmēr izvēloties
visekonomiskāko darbības režīmu.
hybrid graph

Siltumslodze = telpu apsildes sistēmas jauda,  kas nepieciešama, lai vienmēr uzturētu komfortablu iekštelpu temperatūru.

Nepieciešamā siltuma atdeve =  siltumslodze x darba stundu skaits gadā

  • Siltumsūkņa darbība: Siltumsūknī integrētais Daikin Altherma hibrīda  siltumsūknis ir labākā pieejamā tehnoloģija  ekspluatācijas izmaksu samazināšanai mērenas  āra gaisa temperatūras apstākļos, kas ļauj sasniegt  lietderības koeficientu 5,041!
  • Hibrīda darbība: Kad nepieciešama augsta siltuma jauda, vai,  lai panāktu augstāko iespējamo efektivitāti
    esošajos apstākļos, gāzes apkures katls  un siltumsūknis darbojas vienlaikus  visekonomiskākajā veidā.
    Ūdens caurplūde tiek automātiski regulēta,  lai nodrošinātu iespēju samazināt no radiatoriem  uz siltumsūkni plūstošā ūdens temperatūru,  tādējādi maksimāli palielinot siltumsūkņa efektivitāti.  Precīzais laiks, kad sistēma pārslēdzas no siltumsūkņa  darbības režīma uz hibrīda darbības režīmu, ir atkarīgs  no ēkas īpašībām, enerģijas tariem, vajadzīgās  iekštelpu temperatūras iestatījuma, kā arī  no āra gaisa temperatūras.
  • Gāzes darbība: Kad āra gaisa temperatūra krasi samazinās,  vairs nav efektīvi turpināt apsildi hibrīda režīmā,  sajā brīdī iekārta automātiski pārslēdzas  uz pilnu gāzes apkures režīmu.

B. Mājsaimniecības karstais ūdens

Karstā ūdens ražošana, izmantojot gāzes kondensācijas tehnoloģiju.

Pat par 10-15% palielināta efektivitāte, salīdzinot ar tradicionālajiem gāzes kondensācijas apkures katliem,
pateicoties speciālam dubultajam siltummainim:


–  auksts krāna ūdens plūst tieši siltummainī
– optimāla un nepārtraukta dūmgāzu kondensācija  mājsaimniecības karstā ūdens sagatavošanas laikā.

 

Vienkārša un ātra uzstādīšana: 3 sastāvdaļas.
– Siltumsūkņa āra ierīce
– Siltumsūkņa iekštelpu ierīce
– Gāzes kondensācijas apkures katls

– Siltumsūkņa āra ierīce

erlq

– Siltumsūkņa iekštelpu ierīce

Daikin Altherma hybrid heat pump_Product pictures (1)
– Gāzes kondensācijas apkures katls

daikin_altherma_hybrid_heat_pump_gas_hp_cut_openDaikin Altherma hybrid heat pump_heat exchanger_Product pictures