Garantijas un servisa noteikumi

Garantijas un servisa noteikumi SIA Airwave:

 

 Cienījamais pircēji

Mēs pateicamies Jums, ka esat izvēlējušies mūsu uzņēmuma ražojumu. Ja ievērosiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus, mēs garantējam augstu izstrādājuma kvalitāti un nevainojamu ierīces darbību ilgstošā laika periodā.

 Papildinājums lietošanas pamācībai

Pēc preces iegādes, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un izprotiet lietošanas pamācību un pārbaudiet, vai garantijas talons ir aizpildīts pareizi. Garantijas talonā jābūt identiski norādītam Jūsu iegādātās preces modeļa nosaukumam un sērijas numuram. Garantijas talonā nav pieļaujami nekādi labojumi vai papildinājumi. Gadījumā, ja garantijas talons ir aizpildīts nepilnīgi vai neskaidri, nekavējoties vērsieties pie preces pārdevēja. Šāda ierīce ir tehniski sarežģīts mājsaimniecības priekšmets. Pareizi lietojot, tas var kalpot daudzus gadus. Sargājiet ierīci no mehāniskiem bojājumiem, svešķermeņu iekļūšanas tajā, šķidrumiem un kukaiņiem. Saglabājiet uz ierīces esošo uzlīmi ar sērijas numuru un modeļa nosaukumu.

Ja nopirktajai ierīcei nepieciešama speciāla uzstādīšana un pievienošana, Jūs varat vērsties pilnvarotā uzņēmumā, kas sniedz šāda veida pakalpojumus. Pārliecinieties, ka izvēlētajam uzņēmumam ir piešķirts dokuments (licence, sertifikāts u.c), kas atļauj sniegt šāda veida pakalpojumus. Persona, kas ir veikusi instalāciju un pievienošanu, ir atbildīga par tās darba kvalitāti. Ievērojiet, ka ierīces kvalificēta uzstādīšana ir svarīga tās pareizai funkcionēšanai un turpmākam garantijas servisam.

Ja lietošanas laikā rodas aizdomas, ka izstrādājuma darbība neatbilst parametriem, kas ir doti tehniskajā specifikācijā, ieteicams vērsties organizācijā, kurā ir iegādāta ierīce.

Garantijas periods: 2 gadi

Pēc garantijas termiņa beigām, lūdzu, vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai veiktu profilaktisko apkopi un saņemtu ieteikumus turpmākai ekspluatācijai.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzu, ierīces ekspluatācijas periodā saglabājiet ar to saistītos dokumentus (čeku/kvīti, lietošanas pamācību, garantijas talonu).

Garantijas periodu sāk skaitīt no dienas, kad prece tiek piegādāta patērētājam.

Garantija nav piemērojama:

Tālāk minētajiem aksesuāriem un piederumiem, ja vien to apmaiņa nav saistīta ar preces izjaukšanu ar īpašiem tehniskiem palīglīdzekļiem vai ir paredzēta konstrukcijā:

 • tālvadības pultīm, baterijām, barošanas elementiem, ārējās barošanas un uzlādēs ierīcēm, kas paredzētas visiem izstrādājumu tipiem;
 • futrāļiem, siksnām, somām, visu veidu ierīču lietošanas pamācībām; gaisa kondicionētāju filtriem.

Garantijas gadījumi netiek veikta arī gadījumos, kad garantijas talons ir nozaudēts.

Preces ekspluatācijas apkalpošana (filtru,  iekārtu tīrīšana u.c.) tiek veikta pēc patērētāja velēšanās par papildu samaksu, vēršoties Autorizētajos servisa centros.

Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, kuru darbības traucējumi radušies šādu iemeslu dēļ:

 1. Ierīces lietošanas norādījumu neievērošana, nepareiza tās uzglabāšana vai transportēšana.
 2. Trešo personu darbība:
 • remonts vai nesankcionētu izmaiņu veikšana, izstrādājuma konstrukcijā vai shematiskajā uzbūvē, kuras ir veikusi nepilnvarota persona;
 • valsts tehnisko standartu un barošanas, telekomunikāciju un kabeļu tīklu normu un standartu neievērošana;
 • nepareiza ierīces uzstādīšana vai pievienošana.
 1. Nepārvaramu spēku (dabas stihijas, ugunsgrēka, zibens u.c.) iedarbība.
 2. Kaitīgas programmatūras (piem., datorvīrusu) ietekme.
 3. Nepilnvarotu personu nepareiza programmnodrošinājuma un BIOS (datoru sistēmām) atjaunošana, kura dēļ izstrādājums ir kjuvis nelietojams.
 4. Ierīces izmantošana specifiskā komercdarbībā, kas var ietekmēt ierīces darbības procesus un izraisīt mehāniskos bojājumus.

Uzmanību!

Garantijas talons darbojās tikai ar pārdevēja zīmogu un pievienotu pirkuma pavadzīmi vai tās kopiju! Garantija ir spēkā tikai un vienīgi pie iekārtu ekspluatācijas atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Garantijas forma:

Garantijas prasības veidlapa

[contact-form-7 id="9490" title="Request_for_a_price_quote-Daikin_OHIII_LV"]