Sharp NDRJ265 Vācija PV Fotovoltu paneļi, rūpniecības ēka 9,5kW