2017 gada 23 martā Rīgas Motormuzeja telpās notika Daikin Europe NV pārstāvniecības un SIA Airwave rīkotā konference- seminārs par Jaunāko tehnoloģiju izmantošanu gaisa apstrādes un dzesēšanas jomā. Daikin Europe NV vieslektors Egors Balchukov prezentēja jaunākās VRV un VRT (mainīgas iztvaikošanas temperatūras tehnoloģija) tehnoloģijas priekšrocības, kas ļauj būtiski samazināt enerģijas patēriņu dzesēšanai biroju ēkās un tirdzniecības centros.

Viens no aktuālākajiem semināra tematiem bija ēkas vēdināšanas sistēmu savietošana ar VRV /AHU dzesēšanas moduļiem, kas ļauj uzturēt ēkas mikroklimatu, piesildīt vai piedzesēt telpu gaisu izmantojot ventilācijas sistēmu, vienlaikus nodrošinot to augstu energoefektivitāti un precīzu darbību visas sezonas garumā. Būtiska uzmanība tika veltīta VRV/VRF sistēmu (ar siltuma atgūšanu) izmantošanu ēkas dzesēšanas un apkures nodrošināšanai Latvijas klimatiskajā zonā neizmantojot papildus apkures sistēmas.

Konferencē tika sapulcināti vadošie nozares speciālisti un projektēšanas biroju pārstāvji, lai iepazītos ar nozares attīstības tendencēm un jaunākajām tehnoloģijām.

Seminārs tika reģistrēts LSGŪTIS un semināra dalībniekiem tika izsniegti Daikin Academy Apliecinājumi par profesionālo pilnveidi.